Hızlı Erişim
0256 247 09 39

Mehmet Onur KOCABIYIK

Sosyal Bilgiler

1991’de Aydın’da doğdu. 2014 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal
Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nda “Cumhuriyet Dönemi Çocuk Koruma Politikaları
1923-1950” başlıklı teziyle master derecesi aldı. Öğrenimine Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olarak devam etmektedir. Şiirleri
başta Varlık olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.

E-Posta: mokocabiyik@kavaklianadolulisesi.k12.tr
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on tumblr