Hızlı Erişim
0256 247 09 39

Ulvi Murat ÜMİT

Türk Dili ve Edebiyatı

1994’te Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler
Bölümüne girdi. Müziğin yanı sıra edebiyata olan merakının da etkisiyle Yakın Doğu
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okuyan Ümit, Edebi Akımlar üzerine
bitirme tezini hazırlayarak buradan mezun oldu. Adnan Menderes Üniversitesinde
Türk Edebiyatı dalında yüksek lisansını tamamladı.
Türk Milli Eğitiminin emrinde geçen 13 yıllık meslek hayatında “Denemeler, Halk
Bilimi Üzerine Araştırmalar, Modern Edebiyatın Ana Çizgileri” adlı kitaplarıyla
edebiyat dünyasına katkıda bulundu.

E-Posta: mumit@kavaklianadolulisesi.k12.tr
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on tumblr